MUDr. Johana Kybalová


Vystudovala 1.lékařskou fakultu UK, po promoci v roce 2005 nastoupila na hepatogastroenterologii do IKEM Praha, kde se kromě  obecné gastroenterologie věnovala také problematice transplantací jater.

Poté  pracovala na 1. interním oddělení FN Bulovka a po krátké mateřské dovolené začala předatestační přípravu v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Atestační zkoušku ze všeobecného praktického lékařství složila v roce 2010.

Dále externě spolupracovala jako lázeňský lékař s lázněmi Luhačovice. V roce 2011 navázala na dlouholetou rodinnou tradici a  jako praktická lékařka si otevřela ordinaci v Jílovém u Prahy.

V roce 2012 úspěšně absolvovala stáž u Praktického lékaře v Anglickém Glasgow. Od roku 2013 spolupracuje jako lékařka Státní Opery a Opery Národního divadla při turné po Japonsku.

V roce 2016 získala akreditaci a rezidenční místo pro vzdělávání, je školitelkou lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství.

kontakt: johana.kybalova@k-med.cz