Jarmila Antošová – sestra

Všeobecná zdravotní sestra, s více než  25 letou  praxí v oboru. Prošla mnohými obory od dětské sestry, přes dialýzu, neurologii až po geriatrickou sestru.

V roce 2005 udělení osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického  povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. V posledních 10 letech pracuje na obvodě v Jílovém u Prahy a dále pracuje jako zdravotní sestra Ústavu Psáry.

Dlouhodobě spolupracuje jako vrchní sestra v projektu VZP Mořský koník

Členka České asociace sester  a členka sesterské sekce Společnosti všeobecného lékařství J. E. Purkyně

.

Marie Černochová – sestra

Daniela Boučková – sestra

Jitka Pokorná – sestra