Ošetření a vyšetření praktickým lékařem 

– komplexní péče o registrované pacienty

– preventivní prohlídky – plně hrazené zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky

– stanovení CRP, INR, cholesterolu, glykovaného hemoglobinu, glukosy

– EKG přímo v ordinaci na diagnostickém přístroji

– péče o nekomplikované diabetiky 2. typ  –  (tzv. stařecká cukrovka na dietě nebo na lécích – antidiabetikách)

– péče o pacienty s vysokým krevním tlakem,stanovení kardiovaskulárního rizika

– vyšetření okultního krvácení v rámci prevence nádorů tlustého střeva

– zdravotní prohlídky na individuální žádost

– očkování proti chřipce, tetanu, hepatitidě, klíšťové encefalitidě

– posouzení zdravotní způsobilosti – řidičský průkaz, zbrojní průkaz, potravinářský průkaz, potvrzení ke studiu a další

– laboratorní odběry v ordinaci

– návštěvní služby

 

.

Pro firmy a podniky

– prohlídky závodně preventivní péče ve smyslu §40 zákona č.20/1996 Sb.

.

Preventivní prohlídky

Náplň preventivních prohlídek u praktického lékaře pro dospělé
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní prohlídky je

a) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,

b) kontrola očkování proti tetanu,

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,

d) vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,

e) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je

1.orientační chemické vyšetření moče při každé prohlídce
2.vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku
3.vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech
f) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let
g) u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření. jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 4 písm. j) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje